Doplnkové služby

Portfólio služieb pre riadeniE rizík

Zvládnite riadenie rizík využitím podporných služieb

Ak si želáte v procese riadenie rizík využiť len doplnkové služby, vyberte si  z našej ponuky alebo nás neváhajte kontaktovať pre zadanie požiadavky.

Poradenstvo

Konzultačná podpora

Potrebujete poradiť v oblasti riadenia rizík a súvisiacimi požiadavkami Certifikátu Entity in Charge of Maintenance (ECM) alebo Jednotného bezpečnostného osvedčenia (JBO)?

Spoľahnite sa na odborné znalosti a skúsenosti nášho tímu pri nastavení procesov a príprave potrebnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy a zvládnite certifikačné procesy jednoduchšie. 

Dokumentácia

Vypracovanie správ o hodnotení rizík

Nemáte kapacity alebo nástroje na vypracovanie správ o hodnotení rizík?

Nechajte si našimi odborníkmi v oblasti riadenia rizík železničných vozidiel zanalyzovať dáta o vyradeniach, resp. poruchách a získajte profesionálne vypracovaný dokument Správa o hodnotení rízík

Automatizované vyhodnocovanie záznamov

Klasifikácia porúch s využitím umelej inteligencie

Je vaše hodnotenie porúch ovplyvnené chybovosťou manuálneho spracúvania záznamov?

Vyskúšajte automatizované spracúvanie údajov o poruchách realizované systémom využívajúcim umelú inteligenciu. Získate precíznu klasifikáciu porúch vychádzajúcu zo systémovej analýzy reálnych výskytov porúch, ktorá je podmienkou pre kvalitné hodnotenie a riadenie rizík železničných vozidiel.

Rozšírené systémové funkcionality

Informačný systém pre údržbu

Realizujete údržbu a správu majetku bez prevádzky účinného softvérového nástroja?

Vyskúšajte informačný systém XMatik®/EAM vyvinutý a inovovaný našimi špecialistami, ktorý prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám. Procesy údržby a správy vášho majetku tak budú optimalizované softvérovým riešením, ktoré ako jediné na trhu získalo certifikát TISR pre vyhradené technické zariadenia.