Ochranné známky

Spoločnosť SFÉRA, a.s., disponuje zapísanými ochrannými známkami na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, čím chráni nielen svoje práva, ale aj záujmy svojich zákazníkov s cieľom predchádzať rizikám vyplývajúcim z neoprávneného používania originálnych značiek.

Logo spoločnosti SFÉRA, a.s.


 

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK) a celom území Európskej únie (EU).
Aktuálne informácie o období platnej ochrany loga spoločnosti SFÉRA, a.s., a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušných registroch pre jednotlivé územia na týchto odkazoch:

 

Slogan spoločnosti SFÉRA, a.s.

priestor pre váš úspech®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK).
Aktuálne informácie o období platnej ochrany hesla spoločnosti SFÉRA, a.s., a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušnom registre na tomto odkaze:

 

Produkty spoločnosti SFÉRA, a.s.


XMatik®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT), Nemecka (DE), Írska (IE), Veľkej Británii (GB), štátov Beneluxu (BX) – Belgicku (BE), Holandsku (NL) a Luxembursku (LU) a tiež pre územie Ukrajiny (UA). Aktuálne informácie o období platnej ochrany produktov značky XMatik® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

XMtrade®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT), Nemecka (DE), Írska (IE), Veľkej Británii (GB), štátov Beneluxu (BX) – Belgicku (BE), Holandsku (NL) a Luxembursku (LU) a tiež pre územie Ukrajiny (UA). Aktuálne informácie o období platnej ochrany produktov značky XMtrade® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

 

Odborné a komunitné platformy spoločnosti SFÉRA, a.s.

ENERGOFÓRUM®

Ochrana sa poskytuje na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT) a Nemecka (DE) . Aktuálne informácie o období platnej ochrany značky ENERGOFÓRUM® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

ENERGOKLUB®

 

Ochrana sa poskytuje na celom území Európskej únie (EU). Aktuálne informácie o období platnej ochrany značky ENERGOKLUB® a informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete v príslušnom registre na tomto odkaze: